1-2 dages levering

i HELE Norden

GRATIS FRAGT

på ordre over 700kr

Alle bestillinger inden 12:00

ekspederes samme dag

CSR-politik

Scan Lux Flexible A/S har arbejdet med virksomhedens sociale ansvar siden grundlæggelsen i 2001. I de senere år er området med rette blevet mere formaliseret og lovbundet, men for Scan Lux Flexible A/S er disse principper og forpligtigelser stort set uændrede.
 

  • Vi vil sikre medarbejderne (både vores og vores underleverandørers) et godt arbejdsmiljø og sundhed gennem en systematisk indsats på områder som støjbekæmpelse, ventilation, ryddeligt arbejdsområde, ergonomiske arbejdspladser, varierende og veltilrettelagte arbejdsoperationer samt en personalepolitik, som bl.a. opfordrer til en sund livsstil.

  • Vores personalepolitik skal bane vejen for rummelighed. Vi vil arbejde for at fastholde egne medarbejdere og rekruttere nye medarbejdere, som er truet af udstødning fra arbejdsmarkedet.

  • Vi vil gennem en vedvarende indsats omkring risikoforhold og risikostyring være primus motor på at minimere skadefrekvensen; vi vil ikke udsætte hverken medarbejdere, processer eller produktion for nogen form for unødig risiko.

  • Vi vil ved at vælge den bedste tilgængelige teknik sikre, at vores processer og produktion ikke påfører det ydre miljø unødvendige belastninger.

  • Vi vil udvikle nye produkter og processer med fokus på bæredygtighed.

  • Vi vil vejlede kunder om miljømæssige aspekter ved anvendelsen af produkterne.